TOMAZING PLUS โทเมซิงพลัส

TOMAZING PLUS โทเมซิงพลัส

 

วิธีรับประทาน – รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล วันละ 2 เวลาหลังอาหารเช้า- เย็น

คำเตือน – เด็กและสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับประทาน
ขนาดบรรจุ – 30 เม็ด เม็ดละ 500 มิลลิกรัม

เลขที่ อย. 50-1-12755-1-0003